Poborca podatkowy

Poborca

1728

Poborca podatkowy (archaizm)

Poborca podatków (wystę- pujący w Biblii w częstej kolokacji „poborcy podatkowi* i grzesznicy”). Etymologia słowa: od łacińskiego publicum = ‘przychody publiczne’; słowo ewoluowało i w XVIII wieku przeniknęło do Anglii, oznaczając osobę prowadzącą bar lub pub.