Uregulowania dotyczące rzetelnego ujawniania informacji

1407

Uregulowania dotyczące rzetelnego ujawniania informacji

Reformatorska inicjatywa podjęta w 2000 roku przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w celu poprawy przejrzysto- ści i efektywności rynku. Zgodnie z jej ustaleniami przedsiębiorstwa muszą ujawniać istotne informacje profesjonalnym firmom z branży oceny papierów wartościowych i jednocześnie podawać je publicznie. Ma to za zadanie promować trzy cele:

  1. Zapewnienie publicznego wsparcia dla rynków papierów wartościowych.
  2. Zwiększenie zwrotu dla inwestorów.
  3. Zmniejszenie kosztu kapitału dla przedsiębiorstw.

Choć są to cele absolutnie podstawowe, wprowadzenie ich w życie nie jest proste. Żywotne interesy i ustalone praktyki na Wall Street zdecydowanie skłaniają się ku selektywnemu ujawnianiu wewnętrznych informacji. Aby przedsiębiorstwa ujawniały informacje nie tylko zgodnie z literą, ale również z duchem nowych uregulowań, konieczny będzie silny organ nadzorujący przestrzeganie standardów rachunkowo- ści. Zob. także ujawnianie wybranych informacji analitykom giełdowym i sprawozdania finansowe pro forma.