Polisa zarządu

1103

Polisa ubezpieczeniowa chroniąca członków rad nadzorczych i menedżerów wysokiego szczebla przed pozwami o niedopełnienie obowiązków. Ostatnio rośnie liczba pozwów zbiorowych akcjonariuszy, dodatkowo niektóre sądy wydają opinie, pociągając do indywidualnej odpowiedzialności za błędne decyzje menedżerów najwyższego szczebla. Przyczynia się to do rosnącej popularności polis zarządu, co jest szczególnie widoczne w  USA. Polisa zarządu ma swoje konsekwencje w  realizacji ładu korporacyjnego. Bez niej trudno byłoby zatrudnić wysokiej klasy menedżerów. Należy jednak pamiętać o pokusie nadużycia przez menedżera, który czuje się chroniony przed odpowiedzialnością za swoje błędy, szczególnie gdy dopuszcza się oszustwa (zwykle polisa nie chroni przed skutkami popełnionych oszustw).

Polisa zarządu