Rachunek dyskrecjonalny

928

Rachunek papierów wartościowych, którym zarządza makler mający pełnomocnictwo do wykonywania operacji w imieniu inwestora. Inwestor z góry autoryzuje operacje do wyznaczonej granicy i okresowo dokonuje weryfikacji limitu. Taki rachunek jest prowadzony, kiedy inwestor ma duże zaufanie do zdolności maklera do szybkiego znajdowania na rynku atrakcyjnych ofert. Zaufanie to jest tym ważniejsze, że łatwo go nadużyć (np. poprzez zbieranie śmietanki, spekulacje, wciskanie akcji itp.).