Rzeczowe aktywa trwałe

1335

Rzeczowy składnik aktywów trwałych (np. nieruchomość, wyposa- żenie, środki transportu) lub składnik finansowy, taki jak papiery wartościowe czy gotówka. Ich przeciwieństwem są wartości niematerialne (aktywa w posiadaniu spółki, które nie mają fizycznej postaci, np. znaki towarowe, patenty, rozwój, wartość firmy). Kluczową różnicą jest to, że aktywa rzeczowe można upłynnić w razie likwidacji spółki.

Rzeczowe aktywa trwałe