Rzeczywistość rynkowa

1391

Rzeczywistość rynkowa (żargon)

Ograniczenia i  możliwości, jakie przedstawia konkurencyjny wolny rynek. Sytuacja na większości rynków kształtowana jest przez dwa czynniki: podaż i popyt. W przypadku podaży rzeczywistość rynkowa oznacza konkurencję oraz produkty i usługi w konkurencyjnej ofercie. W przypadku popytu przez rzeczywistość rynkową rozumie się potrzeby i pragnienia konsumentów, które powinny zostać zaspokojone. Choć rzeczy te wydają się oczywiste, zdarza się, że trudno je dostrzec. Przykładowo, konkurencja może po kryjomu opracowywać istotne innowacje. Zdarza się również, że postęp techniczny i zmiany społeczne stopniowo, acz nieodwracalnie zmieniają preferencje klientów. Przedsiębiorstwom zdarza się nie dostrzegać rzeczywistości rynkowej, bo „spoczęli na laurach”, z powodu przerostu ambicji lub prostej naiwności. Ponieważ ostateczną miarą sukcesu rynkowego jest rentowność, rachunkowość odgrywa istotną rolę jako wskaźnik, czy przedsiębiorstwo właściwie rozumie rzeczywistość rynkową.

Rzeczywistość rynkowa
Rzeczywistość rynkowa