Zarządzanie zapasami w systemie „dokładnie na czas”

953

Zarządzanie zapasami w systemie „dokładnie na czas”

Metoda polegająca na przyspieszeniu dostaw, wytwarzania i wysyłki produktów w celu maksymalnego skrócenia czasu zamrażania ulokowanych w nich środków. System „dokładnie na czas” wykorzystuje systemy ERP, outsourcing, technologie informatyczne i elektroniczną wymianę danych z dostawcami, aby ograniczyć do minimum poziom zapasów koniecznych do utrzymania produkcji. W takich kategoriach zapasy traktowane są nie jako składnik aktywów, lecz jako miara niewydajności i strat. Prowadzi to do redukcji kapitału obrotowego nawet do tego stopnia, że czasem osiąga on wartość ujemną (patrz ujemny kapitał obrotowy).

Zarządzanie zapasami w systemie „dokładnie na czas”