Teoria rynku, podejście adaptacyjne

1196

Teoria rynku, podejście adaptacyjne

Teoria ta wyjaśnia sposób zachowania się rynków papierów wartościowych. Podobnie jak w  biologii ewolucyjnej mówi się, że rynki przystosowują się do nowych warunków poprzez nagłe zmiany. Natychmiast po wyczerpaniu się jakiegoś sposobu osiągania zysków rynek zmienia system działania i powstają nowe możliwości. Zwroty z inwestycji nie podlegają więc krzywej rozkładu normalnego czy krzywej dzwonowej zgodnie z  błądzeniem losowym w  hipotezie rynku efektywnego. Zamiast tego omylni uczestnicy rynku, o czym mówi teoria finansów behawioralnych, są nieodporni na instynkty stadne i błędną wycenę ryzyka. Zyski można zatem osiągnąć dzięki wyrafinowanym modelom ilo- ściowym, które wyrównują te błędy. Termin został stworzony przez Andrew Lo z Massachussetts Institute of Technology i zyskał większe uznanie po kryzysie kredytowym w  latach 2007–2008. Kamieniem milowym była publikacja Challenges in Quantitative Equity Management wydana przez Fundację Badań Instytutu CFA (Dyplomowanych Analityków Finansowych) (www.cfapubs.org).