Twierdzenia Modiglianiego-Millera

2704

Twierdzenia Modiglianiego-Millera

Dwa słynne twierdzenia autorstwa laureatów Nagrody Nobla w  dziedzinie ekonomii, Franco Modiglianiego (1918–2003) i Mertona Millera (1923–2000), które wywarły przemożny wpływ na finanse korporacyjne. Twierdzenie pierwsze: struktura kapitałowa – wielkość kapitału własnego i długu – nie oddziałuje na wartość przedsiębiorstwa (patrz zasada braku zależności). Drugie twierdzenie (sformułowane w  tym samym duchu „braku zależności”): polityka dywidend nie przekłada się na wartość firmy. Ze względu na założenia leżące u podstaw obu twierdzeń żadne z nich nie przystaje idealnie do rzeczywistego doświadczenia. Ważne jest jednak to, że zmuszają one do przemyślenia problemu finansów i ich znaczenia oraz trafnie określają rolę finansów, która okazuje się „ważna, ale na pewno nie najważniejsza”. Patrz także kapitalizm finansowy.

Zasada M-M

Twierdzenia Modiglianiego-Millera