W  cenie (i  poza ceną)

860

W  cenie (i  poza ceną)

Określenie stanu, w którym opcja ma wartość wewnętrzną, ponieważ jej cena bazowa (lub cena realizacji opcji) jest korzystniejsza niż cena rynkowa. Na przykład jeśli posiadam opcję kupna akcji po cenie 15 dolarów, a jej cena wynosi 12 dolarów, moja opcja jest „poza ceną”, tzn. że nie zrealizowałbym jej, ponieważ zawsze mógł- bym kupić akcje taniej na rynku. Ale jeśli cena rynkowa osiąga, powiedzmy, 18 dolarów, moja opcja jest „w cenie”. Teraz warto byłoby zrealizować opcję, aby tanio kupić akcje. Ewentualnie mógłbym sprzedać opcję, ponieważ ma ona wartość wewnętrzną, jak również wartość czasową.

W cenie (i poza ceną)