Wskaźnik beta

1584

Wskaźnik beta

Wskaźnik zmienności wyników działalności przedsię- biorstwa w  stosunku do ogólnej podatności na wahania całej gospodarki. Wskaźnik beta z reguły jest mierzony i wyrażany jako indeks cen akcji. Na przykład akcja o wskaźniku beta „1” ma taką samą zmienność co cała reszta rynku akcji. Wskaźnik beta „1,5” oznaczałby 150% zmienności, a wskaźnik beta „0,5” oznaczałby połowę relatywnej zmienności itd. Wskaźnik beta odzwierciedla ogólną opinię rynku dotyczącą jego wrażliwości na siły rynkowe o charakterze systemowym, które nie mogą być wyeliminowane poprzez dywersyfikację.

Wskaźnik beta

W modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) wskaźnik beta będzie czynnikiem decydującym o cenie akcji (ponieważ inwestorzy oczekują, że będą proporcjonalnie wynagrodzeni za ryzyko, które ponoszą, w  stosunku do całego rynku). Banki komercyjne z reguły mają wysoki wskaźnik beta, ponieważ ich portfele kredytowe są narażone na wpływ cykli gospodarczych.