Zbieżność celów

1154

Zbieżność celów

Sytuacja, w  której cele poszczególnych jednostek pozostają w zgodzie z celami większej grupy, do której jednostki te należą. W przypadku przedsiębiorstw o zbieżności celów mówi się, gdy cele pracowników pokrywają się z celami akcjonariuszy. Konflikt w stosunkach agencyjnych potwierdza trudność osiągnięcia idealnej zbieżności celów, o  ile nie zostaną podjęte świadome działania w tym kierunku – np. opcje na akcje. Zbieżność celów jest niezwykle istotna dla motywacji i kontroli efektywności pracowników. Przykładowo, jeżeli system budżetowy nadmiernie skupia się na pewnym konkretnym wskaźniku efektywności (np. na ograniczeniu kosztów), pracownik może koncentrować się jedynie na tym kryterium, zamiast mieć na względzie określony cel nadrzędny (np. jakość obsługi klienta czy maksymalizację zysku). Aby zapewnić odpowiednią zbieżność celów, konieczne jest realistyczne spojrzenie na ludzkie motywacje (czyli postawienie pytania: co oni będą z tego mieli?).

Zbieżność celów