Wspólne przedsięwzięcie o równych udziałach

1501

Wspólne przedsięwzięcie o równych udziałach

Wspólne przedsięwzięcie, nad którym żadna ze stron nie posiada absolutnej kontroli z uwagi na to, że każda z nich posiada w nim 50% udziałów. W sytuacji takiej decyzje operacyjne podejmowane są na zasadach ustalonych wcześniej w umowie. Zgodnie ze poprzednio obowiązującymi standardami rachunkowości, sprawozdania finansowe tego rodzaju wspólnego przedsięwzięcia nie podlegały konsolidacji w księgach właściciela, o ile uznawało się, że nie stanowi ono w istocie jednostki zależnej. To z kolei zależało od tego, czy któryś z właścicieli posiadał de facto kontrolę i czerpał bezpośrednie korzyści z aktywów wspólnego przedsięwzięcia. Wspólne przedsięwzięcia o równych udziałach były powszechnie wykorzystywane w ramach rachunkowości kreatywnej do usuwania pewnych pozycji z bilansu (przez przedsiębiorstwa znajdujące przemyślne sposoby pośredniego sprawowania kontroli). Zgodnie z obecnie obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości, przedsięwzięcia takie muszą być wykazywane w bilansie metodą proporcjonalną lub metodą praw własności.