Ujawnienia selektywne (w sprawozdawczości finansowej)

1369

Ujawnienia selektywne (w sprawozdawczości finansowej)

Zauważalna w sprawozdaniach finansowych (naturalna) tendencja do podkreślania aspektów pozytywnych i tuszowania aspektów negatywnych działalności. Tendencja ta sprowadza się zasadniczo do „uwypuklania najmocniejszych stron” przedsiębiorstwa. Przykładowo, sprawozdanie zarządu może podawać tylko dobre wskaźniki finansowe i zdarzenia przedstawiające spółkę w korzystnym świetle. Badania naukowe (zob. White, Sondhi & Fried, Analiza i wykorzystanie sprawozdań finansowych, s. 195–196) sugerują, że jest to powszechnie stosowana praktyka. Jeżeli jednak zajdzie za daleko, może narazić na szwank rzetelność ujawniania informacji (co jednak – miejmy nadzieję – powinni wychwycić biegli rewidenci lub organy regulacyjne). Trzeba przyznać, że zawsze istnieje pewien „margines swobody”, w obrębie któ- rego spółki mogą sobie pozwolić na pewną uzasadnioną dozę ujawniania selektywnego. Od odbiorcy zależy, czy będzie potrafił zachować zdrowe poczucie równowagi i perspektywy. Zob. także ujawnienia selektywne (na rynku giełdowym).