Zasada ostrożnej wyceny (dosłownie: ‘zasada przezorności’)

1730

Zasada ostrożnej wyceny (dosłownie: ‘zasada przezorności’)

Zasada rachunkowości, zgodnie z którą sprawozdania finansowe powinny odzwierciedlać stosowanie ostrożnego i wyważonego osądu, szczególnie odno- śnie subiektywnych oszacowań księgowych (jednakże bez popadania w skrajności, które mogłyby zniekształcić obraz rzeczywistości finansowej). Słowo „przezorność” stosowane jest w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości w miejsce amerykańskiego „konserwatyzmu” – być może w celu uniknięcia ewentualnych skojarzeń z ideologią polityczną (?).