Indemnizacja

1112

Kontrowersyjne ustalenia, na mocy których gwaranci papierów wartościowych są wynagradzani przez emitentów na wypadek, gdyby byli oni pozywani przez inwestorów za niezachowanie należytej staranności. Rolą banków-gwarantów jest zwykle dołą- czenie opinii o zachowaniu zasad profesjonalizmu i szczegółowej i bezstronnej analizie. Powinno mieć to miejsce zwłaszcza przy prospektach emisyjnych do pierwotnych ofert publicznych, gdy rynki kapitałowe nie znają jeszcze firmy. Jednakże, wśród banków inwestycyjnych trwa dyskusja, czy polegają one na oświadczeniach emitenta i czy zasługują na ochronę w przypadku oszukania ich przez firmy. Pomimo tego, że rzeczywiście może to stanowić ryzyko, przypuszczalnie pobierają swoje (często ogromne) prowizje godząc się z takim zagrożeniem.