Propagowanie zrozumiałego języka

1382

Propagowanie zrozumiałego języka

Ruch zmierzający do zapewnienia lepszej zrozumiałości sprawozdań finansowych i prospektów emisyjnych. Środki mające prowadzić do tego celu to unikanie żargonu technicznego i skomplikowanych sformułowań (patrz gotowiec) na rzecz języka prostego, jasnego i spójnego – w miarę możliwości urozmaiconego ilustracjami. Wraz z umacnianiem się rynków kapitałowych, coraz bardziej istotne staje się wychodzenie naprzeciw potrzebom zwykłych inwestorów, którzy niekiedy dysponują ograniczoną wiedzą w dziedzinie finansów. Propagowanie zrozumiałego języka dąży do upowszechniania „zwykłej angielszczyzny” w odpowiedzi na rosnącą ilość i złożoność informacji związanych z technologią informatyczną. Duchem ruchu jest nie tylko bardziej przystępny sposób formułowania tekstów pisanych, lecz przede wszystkim zwiększenie ich komunikatywno- ści. Nazbyt często język zaciemnia proste prawdy – dlatego mam nadzieję, że niniejsza książka jest przykładem tendencji, o której mowa powyżej.

Propagowanie zrozumiałego języka