Zmienność na Rynku

zmienność na forex

648
analiza fundamentalna forex

Zmienność

Zmienność (na rynku Forex) odnosi się do niepewności lub ryzyka związanego z wielkością zmian kursów walut. Większa zmienność oznacza, że kurs waluty może potencjalnie mieć bardzo duże widełki cenowe (różnice między ceną kupna a ceną sprzedaży). Duża zmienność oznacza, że cena waluty może się zmienić gwałtownie w krótkim okresie czasu w dowolnym kierunku.

Z drugiej strony mniejsza zmienność oznacza, że kurs waluty nie zmienia się gwałtownie, lecz powoli i przez długi okres czasu.

Zwykle im większa zmienność, tym bardziej ryzykowna będzie transakcja w danej parze walutowej.

W praktyce termin „zmienność” najczęściej odnosi się do standardowego odchylenia zmiany wartości instrumentu finansowego w danym okresie czasu. Używa się go często do obliczenia (określenia matematycznego) ryzyka pary walutowej w określonym czasie.

Zmienność jest zwykle wyrażana w latach i może być albo liczbą bezwzględną (0,3000 USD) albo ułamkiem wartości wyjściowej (8,2%).

Zwykle zmienność dotyczy stopnia nieprzewidywalnej zmiany kursu danej pary walutowej w danym okresie czasu. Odzwierciedla stopień ryzyka, jakie podejmuje inwestorów związku z daną parą walutową.

Zmienność dla inwestorów rynkowych

Zmienność często postrzega się jako cechę negatywną, ponieważ reprezentuje niepewność i ryzyko. Jednak to wysoka zmienność często sprawia, że transakcje na rynku Forex stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Dla inwestorów stosujących strategię „day trading” ważnym czynnikiem jest możliwość dużych zarobków na zmiennych rynkach, w przeciwieństwie do inwestorów inwestujących długoterminowo.

Zmienność nie określa kierunku zmiany kursu. Opisuje jedynie poziom wahań (zmian) kursu walutowego. Para walutowa, która jest bardziej zmienna, ma większe szanse na wzrost lub spadek wartości niż para o małej zmienności.

Na przykład zwykła „konserwatywna” inwestycja taka jak konto oszczędnościowe wiąże się z niską zmiennością. Nie straci 30% wartości w ciągu roku, ale również nie zyska 30%.

Zmienność w czasie

Zmienność pary walutowej zmienia się w czasie. Są okresy, kiedy ceny gwałtownie rosną i spadają (wysoka zmienność), ale w innym czasie mogą się wydawać bardzo stabilne (niska zmienność).