Kontynuacja działalności przy ukrywanej utracie płynności

935

Kontynuacja działalności i  zwiększanie poziomu zadłużenia pomimo że zarząd wie, iż firma jest niewypłacalna i wobec tego pogrąża się coraz bardziej. Kontynuacja działalności przy ukrywanej utracie płynności jest zdefiniowana w większości ustaw upadłościowych, np. w Wielkiej Brytanii Insolvency and Company Directors’ Disqualifications Act (Ustawa o niewypłacalności i odwoływaniu dyrektorów firm) z 1996 roku. Na zarząd oraz dyrektorów prawo nakłada obowiązek działania w  interesie publicznym, który wykracza poza interes akcjonariuszy i wierzycieli. Niektóre prawa traktują kontynuację działalności przy ukrywanej utracie płynności jako oszustwo, które jest karalne. Postępowanie takie jest właściwe, może jednak skomplikować sanację przedsię- biorstw zagrożonych finansowo, ponieważ zarząd będzie naturalnie obawiał się kontynuacji działalności, jeśli działania w  interesie publicznym nie pomogą. Rezultatem może być sytuacja, w której kontynuacja działania upadającej firmy przestanie mieć rację bytu, kiedy zarząd stwierdzi, iż lepiej będzie „uciec” od osobistego ryzyka. Patrz również interesariusze.