Udziały

1170

Udziały (żargon)

Obecne lub przyszłe roszczenie do akcji przedsiębiorstwa. Udziały kojarzą się najczęściej z roszczeniem nabytym w wyniku umowy, a nie w wyniku zakupu akcji na rynku giełdowym. Przykładowo, fundusz kapitałowy wysokiego ryzyka (venture capital) może wnieść do przedsiębiorstwa długoterminowy kapitał w formie obligacji zamiennych – co umożliwia mu zmianę statusu wierzyciela na status akcjonariusza. Może się też zdarzyć, że w ramach restrukturyzacji zadłużenia wierzyciele zamiast spłaty pieniężnej otrzymają akcje. Posiadanie udziałów jest równoznaczne z posiadaniem żywotnego interesu w powodzeniu danego przedsiębiorstwa.