Podział akcji – Split

1262

Split

Zwiększenie liczby akcji w obrocie przez podzielenie każdej z nich na walory o mniejszej wartości. Choć operacja taka nie ma wpływu na wartość księgową, może spowodować wzrost kapitalizacji rynkowej, ponieważ akcje (typowo kupowane w pełnych pakietach po 100) stają się bardziej dostępne dla drobnych inwestorów. Podział akcji wykorzystuje się w kształtowaniu relacji z akcjonariuszami. Akcje drogie sugerują, że przeznaczone są dla bogatych inwestorów. Efekt podziału akcji jest analogiczny do efektu emisji akcji gratisowych.