Prawo wielkich liczb w finansach

1548

Prawo wielkich liczb (żargon)

Tendencja polegająca na tym, że rozrastającej się firmie z roku na rok coraz trudniej utrzymać stabilną stopę rocznego wzrostu. Innymi słowy, stopień rozwoju osiąga określony poziom stabilizacji w zależności od ogólnego stanu gospodarki. Prawo wielkich liczb jest w zasadzie nieodłącznym towarzyszem procesu rozwoju jako takiego. Nie można przecież w nieskończoność rozrastać się w tempie szybszym niż cały rynek. Ekonomiści używają w  tym wypadku terminu „prawo malejących przychodów”.

Prawo wielkich liczb