Rachunek kosztów

1481

Rachunek kosztów

Proces gromadzenia informacji o poniesionych kosztach okresu, które są następnie rozliczane na koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (jako koszt) i na zapasy (jako składnik aktywów bilansowych). Rachunek kosztów jest nieodłącznie związany z zapewnianiem współmierności przychodów i kosztów. Pierwotnie, w zakresie w jakim służył do ustalania wyceny na potrzeby sprawozdań finansowych, rachunek kosztów podporządkowany był rachunkowości finansowej. W miarę jednak jak kwestia kosztów nabierała coraz większego znaczenia w podejmowaniu wewnętrznych decyzji (szczególnie dotyczących cen), rachunek kosztów rozwinął się w szerszą dziedzinę, zwaną rachunkowością zarządczą (termin „rachunkowość zarządcza” bywa często używany zamiennie z „rachunkiem kosztów”).

Rachunek kosztów