Quantitative easing (QE) – Poluzowanie polityki pieniężnej

417
Finanse

Quantitative easing (QE) – Poluzowanie polityki pieniężnej

Quantitative easing QE oznacza- zwiększenie podaży pieniądza w obiegu.

Poluzowanie polityki pieniężnej jest niekonwencjonalnym sposóbem polityki pieniężnej stosowany przez banki centralne w celu stymulowania gospodarki narodowej, w którym tradycyjne prowadzenie polityki pieniężnej stało się nieskuteczne. Bank centralny kupuje aktywa finansowe głównie obligacje i bony skarbowe, aby wprowadzić wcześniej określonej ilości pieniędzy w gospodarkę. Tym różni się od spotykanych form polityki zakupu lub sprzedaży obligacji skarbowych lub o pozostawieniu stóp procentowych na rynku na określonym poziomie.